Archive | Interviews

EPIZOD53: MÈT-A-MANNIOK KRÉYOL MATINIK [itw Joby Bernabé]

epizod53

itunesdownload

Entèwview an péyi Matinik épi an gran artis Missié Joby Bernabé.
I ka palé nou di chimen i pran adan la vi é an pil enfòmasion asi travay li.
Ti meeting lasa fèt lè mwen té ka fè an trip kréyol mwen té dékri adan épizod 35.
Kouté Sa ek Fey tounin!

Email: eia.contact@gmail.com
Site Joby Bernabé.

Plis FOoOS,
Missié Geez.

EPIZOD50: MÈT-A-MANNIOK KRÉYOL GWADLOUP [itw Hector Poullet]

epizod50

itunesdownload

Entèwview an péyi Gwadloup épi an gran Kréyolis Missié Hector Poullet.
I ka palé nou di chimen i pran adan la vi é an pil enfòmasion asi Kréyol.
Ti meeting lasa fèt lè mwen té ka fè an trip kréyol mwen té dékri adan épizod 35.
Kouté Sa ek Fey tounin!

Email: hector.poullet@orange.fr
Page Potomitan

Plis FOoOS,
Missié Geez.

EPIZOD47: DOMINICA KALINAGO TERRITORY [itw Garnet Joseph]

epizod47

itunesdownload

Entèwview adan Téritwa Karib an Dominik. Yo simen ou kriyé yo Kalinago ki Karib. Mwen ka palé épi Chef Kalinago Garnet Joseph. Ti meeting lasa fèt lè mwen té ka fè an trip kréyol mwen té dékri adan épizod 35.
Missié Joseph ka ban nou bel pawol anlè pèp Kalinago ka rété Dominik.
Kouté Sa, Pran pié-la ek Fey tounin!

Plis FOoOS,
Missié Geez.

EPIZOD44: DOMINICA OLD MILL CULTURAL CENTRE [itw Gregory Rabess]

epizod44

itunesdownload

Entèwview a Canefield (Dominik) pa bò Old Mill Cultural Centre épi Gregory Rabess ki sé an Kréyolis, an misisyen é an konsiltan kiltirel. Ti meeting lasa fèt lè mwen té ka fè an trip kréyol mwen té dékri adan épizod 35.
Missié Rabess ni an pil konésans adan kilti kréyol, espésialeman évolisyon a lang-la adan la karaib mé osi i konnet rasinn a an pil mizik lokal.
Kouté Sa, Pran pié-la ek Fey tounin!

Plis FOoOS,
Missié Geez.