EPIZOD47: DOMINICA KALINAGO TERRITORY [itw Garnet Joseph]

epizod47

itunesdownload

Entèwview adan Téritwa Karib an Dominik. Yo simen ou kriyé yo Kalinago ki Karib. Mwen ka palé épi Chef Kalinago Garnet Joseph. Ti meeting lasa fèt lè mwen té ka fè an trip kréyol mwen té dékri adan épizod 35.
Missié Joseph ka ban nou bel pawol anlè pèp Kalinago ka rété Dominik.
Kouté Sa, Pran pié-la ek Fey tounin!

Plis FOoOS,
Missié Geez.

, , , , , , , , , ,

Comments are closed.