EPIZOD44: DOMINICA OLD MILL CULTURAL CENTRE [itw Gregory Rabess]

epizod44

itunesdownload

Entèwview a Canefield (Dominik) pa bò Old Mill Cultural Centre épi Gregory Rabess ki sé an Kréyolis, an misisyen é an konsiltan kiltirel. Ti meeting lasa fèt lè mwen té ka fè an trip kréyol mwen té dékri adan épizod 35.
Missié Rabess ni an pil konésans adan kilti kréyol, espésialeman évolisyon a lang-la adan la karaib mé osi i konnet rasinn a an pil mizik lokal.
Kouté Sa, Pran pié-la ek Fey tounin!

Plis FOoOS,
Missié Geez.

, , , , , , , ,

Comments are closed.