EPIZOD53: MÈT-A-MANNIOK KRÉYOL MATINIK [itw Joby Bernabé]

epizod53

itunesdownload

Entèwview an péyi Matinik épi an gran artis Missié Joby Bernabé.
I ka palé nou di chimen i pran adan la vi é an pil enfòmasion asi travay li.
Ti meeting lasa fèt lè mwen té ka fè an trip kréyol mwen té dékri adan épizod 35.
Kouté Sa ek Fey tounin!

Email: eia.contact@gmail.com
Site Joby Bernabé.

Plis FOoOS,
Missié Geez.

, , , , ,

Comments are closed.