EPIZOD50: MÈT-A-MANNIOK KRÉYOL GWADLOUP [itw Hector Poullet]

epizod50

itunesdownload

Entèwview an péyi Gwadloup épi an gran Kréyolis Missié Hector Poullet.
I ka palé nou di chimen i pran adan la vi é an pil enfòmasion asi Kréyol.
Ti meeting lasa fèt lè mwen té ka fè an trip kréyol mwen té dékri adan épizod 35.
Kouté Sa ek Fey tounin!

Email: hector.poullet@orange.fr
Page Potomitan

Plis FOoOS,
Missié Geez.

, , , , ,

Comments are closed.