Tag Archives | St Lucie

EPIZOD41: ST LUCIA CULTURAL DEVELOPMENT FOUNDATION [itw Gandolph St Clair]

epizod41

itunesdownload

Toujou adan zaffè trip kréyol mwen té dékri adan épizod 35, jodi-la mwen ka ladjé an Entèwviou ki fèt Castries (Sent Lisi) épi Gandolph St Clair ki sé dirèktè a “Cultural Development Foundation”.
Par kont, nou fè entèwviou-la anba an pié mango é ni délè ou ké tann an pil van adan mikro-la… mwen dézolé pou sa.
Mè ou pé tann sa nou ka di adan majorité a anrejistreman-la.
Pran pié-la ek Fey tounin!

Plis FOoOS,
Missié Geez.

EPIZOD39: LUCIANS SÉ KOWBOY! [Country Western Lokal]

epizod38

itunesdownload

Mizik Kowboy ki soti Sent Lisi… 100% Otantik!
Mizik Country Western sé bagay sérié ka joué Sent Lisi, tout pèp-la ka kouté sa la radyo é yo enmen dansé an lè sa an pil!
Pran pié-la ek Fey tounin!

Plis FOoOS,
Missié Geez.

PLAYLIST
All songs by Big Brother from St Lucia.

EPIZOD38: ST LUCIA FOLK RESEARCH CENTRE [itw Kentry Jean Pierre]

epizod38

itunesdownload

Entèwview a Castries (Sent Lisi) épi Kentry Jean Pierre ki sé dirèktè a “Folk Research Centre” lè mwen té ka fè an trip kréyol mwen té dékri adan épizod 35.
An Organizasyon ki obidjoul, yo ka defann kilti kréyol a Sent Lisi é yo ka kolaboré épi dot péyi kréyol pou fè diféran mouvman.
Pran pié-la ek Fey tounin!

Plis FOoOS,
Missié Geez.